วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

กระเบื้องเก๋งจีนไม่เคลือบสี

 ขอบคุณนะคะ ช่างใหญ่ พาน้องๆมารับ #กระเบื้องหลังคาจีน ไม่เคลือบสี ที่โรงงานกระเบื้องดินเผาไทย ขอให้เดินทางปลอดภัย งานสำเร็จตามเป้าหมายนะคะ

 

  กระเบื้องหลังคาดินเผา แบบกระเบื้องหลังคาจีน หรือกระเบื้องรางจีน  เราจะเห็นกันบ่อยๆคือหลังคาศาลเจ้า หรือหลังคาเก๋งจีน  เป็นกระเบื้องแบบดั่งเดิมที่ใช้กันในประเทศจีน ภายหลังชาวจีนอพยพได้นำเทคนิคการผลิต การติดตั้งมาใช้กับอาคารของตน ในสยามประเทศมักจะเรียกอาคารเหล่านั้น ว่า เก๋งจีน  (คาดกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่หาหลักฐานที่เป็นอาคารเก๋งจีนเก่าแก่่ของยุคสมัยนั้นได้ยาก ที่พบว่าเก่าแก่ในปัจจุบันเป็นของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นส่วนใหญ่)


 
  กระเบื้องที่นายช่างรับไป เป็นกระเบื้องเแบบไม่เคลือบสี  ที่โรงงานของเรา สามารถ เผาเคลือบ เป็น สี แดง  เขียว เหลือง ตามประเพณีนิยมดั่งเดิม นะคะ😁
 ดูตัวอย่างการใช้กระเบื้องหลังคาดินเผาแบบต่าง ได้ที่
www.th-tile.com/15708367/ภาพกระเบื้องดินเผา