กระเบื้องเกล็ดปลา กระเบื้องดินเผามุงหลังคา

กระเบื้องเกล็ดปลา


กระเบื้องเคลือบดินเผา  กระเบื้องหางมนสำหรับวัด โบสถ์ เรือนไทย
กระเบื้องเกล็ดปลา

แบบหนึ่งของกระเบื้องดินเผามุงหลังคาของไทย ที่ยังคงอยู่ในกระแสความต้องการของชาวไทย
ดูได้จากเรือนไทยในละครหลายเรื่อง หรือ อาคารศาสนสถาน ไม่ว่าจะเป็นหลังคาวัด โบสถ์ ฯลฯ


กระเบื้องดินเผา แบบเกล็ดปลา 
เป็นกระเบื้องที่ใช้วิธีมุง 2 ชั้น ตัวสั้นซ้อนทับตัวยาว เป็นวิธีมุงหลังคาที่เรียนแบบธรรมชาติ
เหมือนเอาใบใม้มาเรียงซ้อนกัน เมื่อมุงเสร็จ จะได้สถาปัตยากรรมที่ทรงคุณค่าในความรู้สึก
ทางภาคเหนือตอนล่างถึงภาคกลางตอนบน บางพื้นที่ จะใช้วิธีมุงชั้นเดียวแต่ให้มีระยะซ้อนทับมากขึ้น(แป ถี่มาก) เรียกว่า กระเบื้อง บรื๋อ
    
      ความชันที่เหมาะสม    ของกระเบื้องดินเผาแบบเกล็ดปลา คือ ต้องมากกว่า 22 องศา 
      ระยะแป(ระแนง)ที่เหมาะสม     คือ 12 ซม. โดยไม่ต้องมีวัสดุรองใต้กระเบื้อง
      จำนวนโดยเฉลี่ย   100 แผ่น ต่อ 1 ตารางเมตร (ที่ระยะแป 12 ซม*หากวางระแนงกว้างกว่านี้จะใช้กระเบื้องน้อยกว่า แต่ไม่แนะนำ)
หลังคาวัดมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเกล็ดปลา 3 สี ตาม ประเพณีโบราณกระเบื้องเคลือบดินเผาเกล็ดปลาบ้านไสตร์รีสอร์ด
บ้านพักหรู ในพัทยา

กระเบื้องมุงหลังคาดินเผาเกล็ดปลา ศาลานั่งเล่น
เปลี่ยนหลังคาศาลานั่งเล่นจากเดิม แป้นเกล็ดไม้

 ข้อมูลจาก โรงงานกระเบื้องดินเผาไทย  www.th-tile.com
ผู็ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องดินเผา แบบ  กระเบื้องเกล็ดปลา มานานกว่า 50 ปี
สอบถามข้อมูล 0898342552