กระเบื้องลอน(กาบกล้วย) กระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคา


กระเบื้องลอน(กาบกล้วย) 

กระเบื้องลอนกาบกล้วย


กระเบื้องดินเผา รอน กาบกล้วย

กระเบื้องลอน(กาบกล้วย)ของไทย

คาดว่าพัฒนารูปแบบมาจาก

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา

 กระเบื้องจีน

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา กระเบื้องเก๋งจีน
กระเบื้องเก๋งจีน  กระเบื้องรางจีน


กระเบื้องหลังคาดินเผา  กระเบื้องศาลเจ้า
กระเบื้องเก๋งจีน กระเบื้องรางจีน

             และยังเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของกระเบื้องคอนกรีตประเภทโมเนีย ที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน
           ระยะแป(ระแนง) 17.5 ซม.
           น้ำหนัก:แผ่น        1.2 กก.
           จำนวน:ตร.ม.      35   แผ่น 
   ความชันของหลังคาที่เหมาะสม มากกว่า 20 องศา           
กระเบื้องหลังคาดินเผาลอนกาบกล้วย  บ้านหรูสไตล์ยุโรป
บ้านลูกค้าชาวต่างชาติ ที่ระยอง
กระเบื้องเคลือบดินเผา  กระเบื้องหลังคาวัด
วัดเขาหินดาด

                                                 

ภาพและข้อมูลจาก 1  www.th-tile.com

โรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องดินเผา มานานกว่า 50 ปี

 2  https://www.facebook.com/th.tile

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0898342552