วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566

งานประเพณีวิ่งควาย ปี 2566

       ประเพณีวิ่งควาย ที่ถือปฏิบัติในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี 

              ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม   2566
เทศบาลเมืองชลบุรี เตรียมจัดงานประเพณีวิ่งควาย ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี  

  และในปีนี้ได้จัดการแข่งขันวิ่งควาย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีจำนวน 5 รุ่น

    ประกอบด้วย

1   รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว

2 รุ่นจิ๋วพิเศษ

3 รุ่นจิ๋วเล็ก

4 รุ่นจิ๋วใหญ่ 

5 รุ่นใหญ่ 

     ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ 13 เล่มเกวียน และขบวนแห่คำขวัญของจังหวัด ในคำว่า ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย การประกวดแฟนซีควาย ประเภทสวยงามและตลกขบขัน น้องนางบ้านนา การประกวดนางฟ้าจำแลงบ้านนา การแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน การประกวดควายตลกขบขัน การประกวดควายงามพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ควาย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

www.th-tile.com/webboard/topic/254167/วิ่งควาย-ปี-66