วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กราบพระบาทส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะทำงาน โรงงานกระเบื้องดินเผาไทย แสงบรรพต
ขอเป็นส่วนหนึ่ง ของการสืบสานมรดกจากภูมิปัญญาไทย
www.th-tile.com
https://www.facebook.com/th.tile/