วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

ความ(ไม่่)ลับ ของสันหลังคา

                  บทความ 

ความ(ไม่่)ลับ ของสันหลังคา


บ้าน หรืออาคาร ส่วนประกอบหลัก เมื่อมองจากภายนอก เราจะเห็นอะไรก่อน 
  ตอบ   :หลังคา
 แล้วรู้หรือไม่ ว่า สูงกว่ากระเบื้องหลังคา ยังมี สัน หลังคา( บางท่านที่เป็นดาดฟ้าหรือหลังคาโค้ง คงไม่มี)
 วันนี้เราจะพาไปดูอาคารทรงจีน แบบดั่งเดิม ซึ่งยังพอมี(เหลือ)ให้เห็นอยู่บ้าง รวมถึง วัด ศาลเจ้า ศาลา ทรงจีน
  ตัวสันหลังคาดังกล่าว ชาวจีนมีรูปแบบการปั้นตามธาตุของเจ้าของบ้าน เพื่อให้เป็นมงคลแก่ผู้อาศัยดังนี้
   
 1 สันแบบโค้ง  สำหรับ    ธาตุทอง


2 สันมุมเหลี่ยม  สำหรับ    ธาตุไม้


3สันโค้งหยัง     สำหรับ    ธาตุน้ำ


4สันหยักแหลม  สำหรับ   ธาตุไฟ ปล  1  ทั้งนี้เพราะลักษณะอาคารประเภทดังกล่าว ในอดีตไม่ได้ใช้เฉพาะศาสนสถานของจีนเท่านั้น
 แต่ยังเป็นลักษณะการปลูกสร้างตามประเพณีนิยมของขาวจีนโดยทั้วไปไม่ว่าจะอพยพไปอาศัยในประเทศใด
       2 ปัจจุบันการปั้นปูนเป็นสันหลังคาและการก่อสร้างอาคารแบบนี้ ไม่เป็นที่นิยม ทำให้ข้อมูลดังกล่าวถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา
เรียบเรียงโดย เพลินพิศ
คัดลอกจาก  www.th-tile.com