วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

กระเบื้องสุโขทัย จัมโบ้ กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา


กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา 

แบบกระเบื้องสุโขทัย จัมโบ้

http://th-tile.blogspot.com/p/blog-page_44.html     รายละเอียด