วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

กระเบื้องลอน(กาบกล้วย) กระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคา


กระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคา แบบกระเบื้องลอน(กาบกล้วย) 

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา แบบกระเบื้องลอน(กาบกล้วย)ของไทยพัฒนารูปแบบมาจาก กระเบื้องจีน