วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

กระเบื้องเกล็ดปลา


กระเบื้องดินเผามุงหลังคา แบบกระเบื้องเกล็ดปลา

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา   แบบกระเบื้องเกล็ดปลา

เป็นกระเบื้องที่ใช้วิธีมุง 2 ชั้น ตัวสั้นซ้อนทับตัวยาว เป็นวิธีมุงหลังคาที่เรียนแบบธรรมชาติ
เหมือนเอาใบใม้มาเรียงซ้อนกัน.......... อ่านต่อ