วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

กระเบื้องสุโขทัย(ใบโพธิ์) กระเบื้องดินเผามุงหลังคา


กระเบื้องดินเผามุงหลังคาแบบ กระเบื้องสุโขทัย(ใบโพธิ์)


กระเบื้องดินเผามุงหลังคาแบบ กระเบื้องสุโขทัย(ใบโพธิ์)


 กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา แบบ กระเบื้องสุโขทัย(ใบโพธิ์) อีกแบบของกระเบื้องดินเผามุงหลังคาแบบดั้งเดิมของ ไทย มีการใช้มาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เราพบบ่อยคือ ที่เราพบบ่อยคือกระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคาวัด โบสถ์หรือวิหารในวัด รวมทั้งหลังคาเรือนไทยและหลังคาบ้านของชาวต่างชาติที่พำนักในเมืองไทย ที่ใช้มากที่สุดจะเป็นกระเบื้องดินเผาเคลือบสีแดง ช่างบางคน,บางพื้นที่เรียกกระเบื้องสุโขทัย ว่า กระเบื้องใบโพธิ์ จากรูปร่างที่ได้รับการออกแบบมาแต่ดั่งเดิม ด้วยความคุ้นเคยกับคำว่าร่มโพธิ์ร่มไทร
  ระยะแป(ระแนง) 10 ซม.จำนวนประมาณ 60 แผ่น/ตารางเมตร........(อ่านต่อ)