วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เรือนไทยหลังใหม่ ไม้ฝาปะกน

 เรือนไทยหลังใหม่ ไม้ฝาปะกน 

เรือนไทยไม้ฝาปะกนมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาสุโขทัยจัมโบ้เคลือบแดง

 

เรือนไทยของลูกค้า จ.ฉะเชิงเทรา ไม้เก่า ฝาปะกนเก่า กระเบื้องหลังคาทรงไทย  เป็น กระเบื้องสุโขทัยจัมโบ้เคลือบแดง

สนใจสั่งซื้อกระเบื้องดินเผาตรงจากเจ้าของโรงงานโทร 089-8342552