วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

กระเบื้องหลังคาโบราณ กาบกล้วยแยกชิ้น

กระเบื้องดินเผา ลอน (กาบกล้วย) แยกชิ้น

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา แบบโบราณมาก หาผูผลิตยากมากแล้ว 
ทางโรงงานแสงบรรพต www.th-tile.com  ได้รับการติดต่อมาจาก วัดเก่าแก่แห่งหนื่งในจ. นนทบุรี
ทางวัดยืนยันที่จะใช้กระเบื้องแบบเดิม ในการบูรณะอาคารหลังเก่า เราจึงดำเนินการจนส่งให้ ครบตามจำนวนที่ทางวัดต้องใช้  
ปัจจุบันไม่ผลิตเข้าสต็อก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทาง 0898342552 โรงงานแสงบรรพต ชลบุรี
เจ้าของโรงงงานขายเอง
 facebook กระเบื้องดินเผาไทย