วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

กระเบื้องดินเผาสุโขทัย ปลายแหลม


กระเบื้องดินเผามุงหลังคา แบบกระเบื้องสุโขทัย ปลายแหลม

กระเบื้องดินเผาปลายแหลม
กระเบื้องดินเผา สุโขทัยปลายแหลม
พัฒนาการอีกขั้นของกระเบื้องดินเผาไทย เพื่อสร้างความแตกต่าง แต่คงรักษาเอกรักษ์ความเป็นไทยไว้  กระเบื้องดินเผามุงหลังคา แบบกระเบื้องสุโขทัย ปลายแหลม ถ้าใช้กระเบื้องเคลือบดินเผามุงหลังคา แบบกระเบื้องสุโขทัย ปลายแหลม เคลือบสีน้ำตาลมุงหลังคาศาลาในสวน ก็จะได้ความทั้งกลมกลืน เย็นสบาย และยังสวยคลาสสิก

ระยะแป(ระแนง) 10 ซม.....(อ่านต่อ)