วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กระเบื้องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา เชื้อเพลิง ??

                                        

กระเบื้องดินเผามุงหลังคาเกล็ดปลา พลับพลาที่ประทับสนามศุภฯ    กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบดินเผา ของไทย เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางภูมิปัญญาไทยที่สะสมความรู้มานานมาก จนกระทั้งสามารถผลิตในลักษณะกึ่งอุตสาหกรรมได้ เช่น สามารถผลิตกระเบื้องเคลือบดินเผาสำหรับมุงหลังคาอุโบสถขนาดใหญ่ๆได้ทันตามกำหนดการก่อสร้าง มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
        ซึ่งต้องยอมรับว่า การเร่งผลิตตามยุคสมัยได้เปลี่ยนไป ในยุคหนึ่งเราไม่สามารถเตรียมวัสดุเชื้อเพลิง(ฟืน)สำหรับเผากระเบื้องได้มากพอหรือมีต้นทุนผันผวนควบคุมไม่ได้เลย รวมทั้งเมื่อการสื่อสารดีขึ้น การศึกษาดีขึ้น จึงมีการศึกษาเรื่องอุณหภูมิในการผลิตและเผยแพร่ออกไป ทำให้ในจังหวัดชลบุรีเริ่มมีการสร้างเตาเผากระเบื้อง โดยใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเตา แต่เกิดกรณีขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น(ยุคป๋าเปรม ) เตาที่ใช้น้ำมันจึงไม่เป็นที่นิยม 
       ปัจจุบัน ผู้ผลิตหลายรายได้จัดทำเตาแก็สสำหรับเผา เคลือบ กระเบื้องเคลือบดินเผา ซึ่งบางรายก็โชคดี บางรายก็โชคร้าย  เพราะมีผู้ผลิตเตาแก็สที่ยังขาดทักษะหลายอย่างทั้ง วิธีควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิ วิธิรักษาอุณหภูมิ  ซึ่งต้องแสดงความเสียใจด้วยเพราะหลายรายที่ไม่ได้มีความรู้ดั่งเดิมในการเผาเคลือบ น้ำเคลือบ พอมีคนมาเสนอพร้อมโนฮาวน์ราคาถูกๆก็รีบเลย
     ทั้งนี้ยังมีโรงงานหลายแห่งใช้เตาแก็ส และพัฒนามาจนสามารถได้ผลผลิตที่ดีทั้งหมด แต่ ก็ยังมีอีกหลายโรงงานที่ใช้เตาฟืนแบบเก่าองค์ความรู้ดั่งเดิม แต่ปรับตัวโดยการเลือกใช้วัสดุสิ้นเปลือง(ขยะ)จากภาคอุตสาหกรรม  ได้แก่ "ลังไม้พาเลท" ที่โรงงานอุตสาหกรรมทิ้งแล้วมาใช้เป็นเชื้อเพลิง(ทิ้งแล้วแต่ต้องซื้อเค้า)ซึ่งนอกจากช่วยลดความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง ยังมีส่วนช่วยลดภาระการกำจัดขยะให้กับส่วนงานสาธารณะอีกด้วย*แอบภูมิใจ
  ฝากไปคิดต่อที
    องค์ความรู้ในการเผากระเบื้องด้วยเตาฟืน ทั้งการเผากระเบื้องและการเผาเคลือบ อาจจะหายไปโดยเฉพาะการเน้นใช้ความไม่รู้ของผู้บริโภคเป็นจุดขาย เช่นเผาฟืนไม่ดีสีไม่สวย  ฯลฯ
    อนาคตของราคาเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล ยังมีทางที่จะคงที่หรือ?
    การใช้แก็ส LPGในภาคอุตสาหกรรม คุ้มหรือไม่?
    ทำไมกระเบื้องเซรามิกนำเข้าจากจีน เวียดนาม ใช้แก็สเผาอุณหภูมิสูงกว่า แต่ราคาถูกกว่า

 ขอบคุณความรู้และภาพประกอบจาก
  โรงงานกระเบื้องดินเผาไทย th-tile
     
 ข้อมูลเบื้องต้น
    ขั้นตอนการผลิตกระเบื้องเคลือบดินเผา

  - เผาตัวดิบ (กระเบื้องไม่เคลือบสี)
 หมักดิน 2 เที่ยว ก่อน รีดและตัดดินเปียก ให้ขนาดใกล้เคียงแผ่นกระเบื้อง แล้วนำไปขึ้นรูป ผึ่งลมให้แห้ง จึงนำไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 900 c ได้เป็นกระเบื้องตัวดิบก่อนเคลือบสี
  - เผาเคลือบ(กระเบื้องเคลือบสี)
  นำกระเบื้องตัวดิบมาร่ำสี(ราดด้วยน้ำเคลือบ) รอแห้ง เอาเข้าเตาเผาอีกครั้งให้สีสุก อุณหภูมิที่ใช้ 850-950 c แล้วแต่สี ได้เป็นกระเบื้องเคลือบ
      กระเบื้องดินเผาไทยfacebook

สั่งซื้อกระเบื้องดินเผา โทร 0898342552

กระเบื้องดินเผาไทย